काही महत्वाच्या, जिव्हाळ्याच्या विषयांवरील मतं-मतांतरं

Posts tagged ‘दंगल’

गोध्रा – अनुत्तरीत प्रश्न

आज गोध्रा  आणि गुजरात मधील दंगलींना १० वर्षे झाली.

त्यानिमित्त विविध वर्तमानपत्रांमध्ये लेख लिहिले गेले. पण मुळ मुद्दा कोणी जाणूनबुजून लक्षात घेत नाही.

दंगल उसळली कारण आगगाडीमध्ये काही लोकांना जाळून मारण्यात आलं होतं. गेल्या १० वर्षात किती मुसलमानांनी गोध्रा जळीतकांडाचा निषेध केला आहे?  ह्याचा अर्थ असा घ्यायचा का की मुसलमान नेत्यांना-लोकांना जळून मेलेल्या भारतीयांबद्दल काहीएक सोयरसुतक नाहीये आणि त्यांना ही हत्या समर्थनीय वाटते?

दंगल ही वाईटच होती पण ती दोन्ही धर्माच्या लोकांनी केली होती हे विसरून चालणार नाही. वृत्तपत्रात मात्र तुर्की टोपी घातलेल्या एखाद्या  मुसलमान इसमाचे चित्र दंगलपिडीत म्हणून दिले जाते. हजारो हिंदूंची घरे त्या दंगलीत जाळण्यात आली, पण ती चित्रे कधी कुठे दाखवल्या गेली नाहीत. ५०० चा वर हिंदूंची कत्तल झाली पण त्यांची रडणारी मुले कोणा चित्रकाराला कधी दिसलीच नाहीत का?

सरते शेवटी एक मुद्दा- अफझल गुरु आणि कसब हे केवळ मुसलमान आहेत म्हणून त्यांना फाशी द्यायला सरकार टाळाटाळ करत आहे. ह्याचा एकही भारतीय मुसलमानाला राग येवू नये का? त्यांना फाशी द्यावी अशी मागणी कधी कोण्या मुसलमान नेत्याने कधीच का केली नाही?

 

Advertisements