काही महत्वाच्या, जिव्हाळ्याच्या विषयांवरील मतं-मतांतरं

Posts tagged ‘ख्रिश्चन’

श्रद्धा

नुकताच एक गमतीशीर प्रसंग पाहण्यात आला. मी महामार्गाजवळ मित्राची वाट पाहात थांबलो होतो. माझ्या जवळून एक माणूस बाजूलाच असलेल्या चर्चच्या दिशेनी चालला होता.

वाट बघत कंटाळून गेल्याने आणि रस्त्यावर बघण्यासारखे काही नसल्याने मी उगाचच ह्या माणसाकडे बघत होतो. चर्चच्या दारात गेल्यावर ह्या माणसाने आपल्या चपला काढल्या आणि मेरीला नमस्कार केला. मला त्याचं ‘चपला काढण्याचं’ पहिले हसू आलं आणि मग वाईट वाटलं.

गावातल्या इतर चार चौघांसारखा दिसणारा हा इसम बहुतेक नव धर्मांतरित ख्रिश्चन होता. त्याने आपल्या पूर्वीच्या सवयीप्रमाणे चपला काढून देवाला नमस्कार केला. काही कारणाने त्याने देव बदलला होता पण देवपूजेचे जुने संस्कार मात्र त्याला बदलता आले नसावेत. ह्या धर्मात पूजा-प्रार्थना पादत्राणे घालूनच केली जाते हे बहुतेक त्याला माहिती नसावं.

सुटबुटात चर्चमध्ये शिरणाऱ्या इतर ख्रिश्चन मंडळींमधे हा नवीन ख्रिश्चन वेगळा वाटत होता. ह्या भोळ्या स-श्रध्द माणसानी आपला धर्म का बदलला असा विचार करत असतांना मित्र आला आणि मग विचारांचा तंद्री तुटली. कॅथलिक, प्रॉटेस्टंट, ऑर्थोडॉक्स आदी पंथांमध्ये विभागलेल्या आणि ३८००० पोटजाती असलेल्या धर्मात ह्याला काय वेगळा अनुभव येणार असा विचार करून मला त्या अनोळखी माणसाबद्दल वाईट वाटत राहिले.

 

Advertisements