काही महत्वाच्या, जिव्हाळ्याच्या विषयांवरील मतं-मतांतरं

वाक्चौर्यासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या भालचंद्र नेमाडे यांची ‘हिंदू’ हि कादंबरी अपेक्षेपेक्षा फारच कमी खपली.  ‘हिंदू’ च्या एकूण चार कादंबऱ्याची मालिका निघणार होती. पण ह्या अपयशामुळे नेमाडेंचे पुढचे तीन भाग abort झालेत. त्यामुळे हे अपयश भरून काढायला पॉपुलर ने ‘कोसला’ ची नवी आवृत्ती प्रकाशित केली आहे.

 कोसला म्हणजे ‘अभिजात वाण्ग्मयीन चौर्यकर्म ‘ चा  उत्तम नमुना आहे. इंग्रजी पुस्तकाचा अनुवाद करून भारतीय  नावे  देवून  नेमाडेंनी पंचवीस  वर्षे मानधन खाल्ले. आता ३५० रुपयात नेमाडेंच्या ‘दुर्मीळ’ फोटोसकट नवीन आवृत्ती आली आहे (रविवर म टा ).

नेमाडे म्हणजे काय सत्य साई बाबा आहेत की शंकर महाराज ? पुस्तकाबरोबर नेमाडेंचा फोटो घेवून आम्ही  काय करायचं ?
मराठी प्रकाशकांची पातळी अशीच खालावत राहिली तर एक दीवस मराठी पुस्तकं  घ्यायची लाज वाटेल.Shame on you Popular Prakashan!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: